Years 5 & 6: Children’s University

Please see below for information about an activity organised by the Children’s University that our Year 6s can attend. (Please note – this is not a school activity).

Dear Parents & Carers,

Free session @ XPLORE

If your child is a part of the Children’s University, we are inviting them to have a FREE session on us!

Register for either, by scanning the QR code (on the flyer attached).

Mon 27th Nov 5.30-7pm

Wed 29th Nov 5.30-7pm

Spaces are limited so register today!

Looking forward to seeing you there!

The Children’s University Team

Annwyl Rieni a Gofalwr

Sesiwn am ddim @ XPLORE

Os ydy eich plentyn yn rhan o Brifysgol y Plant, rydym yn eu gwahodd i gael sesiwn AM DDIM!

Cofrestrwch ar gyfer un o’r dyddiadau, trwy sganio’r cod QR

Dydd Llun 27 Tachwedd 5.30-7pm

Dydd Mercher 29 Tachwedd 5.30-7pm

Cofrestrwch heddiw gan fod y llefydd yn brin!

Cofrestru yn dod i ben dydd Gwener, 24 Tachwedd am 12pm.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

Tîm Prifysgol y Plant

Cofion Cynnes / Kind Regards,

Sonia